Ultrafiltrasyon (UF)

Ultrafiltrasyon (UF) yeraltı-yerüstü su kaynakları ve deniz suyunun tuz giderimi işleminin ön arıtmasında kullanılan efektif bir yöntemdir.