Elektrodeiyonizasyon (EDİ)

Elektrodeiyonizasyon ultra saf su üretmek için kullanılan su arıtma teknolojisidir. Elektrodeiyonizasyon arıtma sisteminde sarf malzeme giderimi minimaldir.