Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemi

Biyolojik atıksu arıtma sistemi evsel nitelikli atık suların arıtımında kullanılan yöntemdir. Bu yöntem suyun içinde bulunan bakterilerin aktivitesi havalandırma yolu ile arttırır.