Nanofiltrasyon (NF)

Su, yaşamın temel unsurlarından biridir ve temiz, sağlıklı içme suyuna erişim, günümüzde giderek artan bir öneme sahiptir. Su kaynaklarındaki kirlilik, su arıtma teknolojilerine olan ihtiyacı artırmış ve bu bağlamda nanofiltrasyon sistemleri önemli bir çözüm haline gelmiştir.