Membran Teknolojisi

Membran arıtma son yıllarda en sık kullanılan su arıtma yöntemlerindendir. Farklı membranlar kullanarak fiziksel şekilde suda bulunan kirlilikleri ayırarak filtrasyon gerçekleşir.