Arsenik-Demir-Mangan (AS-FE-MN) Filtrasyon Sistemi

Arsenik, demir ve mangan filtrasyon sisteminin kullanım amacı suda çözünmüş halde bulunan arsenik, demir ve mangan gibi ağır metallerin uzaklaştırılmasıdır.